1 Following

Soderberg

Currently reading

Äta djur
Molle Kanmert Sjölander, Jonathan Safran Foer
Norrland
Po Tidholm
Ett transfeministisk manifest
Maria Ramnehill
Bartleby the Scrivener a Story of Wall-Street
Herman Melville
M1C
Jonas Sjunnesson, Eva Smedhamre, Martin Holmström
Matematik från A till E - bok A
Eva Smedhamre, Martin Holmström
Expeditionen - min kärlekshistoria
Bea Uusma Schyffert
Syntax: A Generative Introduction
Andrew Carnie
Bang: Klipp Ur Nuets Historia
Barbro Alving
Knark - en svensk historia
Magnus Linton